Adviespunt

Stichting School & Veiligheid heeft een handreiking opgesteld om scholen te ondersteunen bij het opstellen of actualiseren van de (interne) klachtenregeling. Download deze handreiking bovenaan de pagina.

Sinds de invoering van de Wet op de kwaliteitszorg in 1998, zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht een klachtvoorziening te treffen voor klachten van leerlingen, ouders en personeel over maatregelen, nalatigheid en gedrag van leden van de schoolgemeenschap. In 1998 hebben de samenwerkende landelijke onderwijsorganisaties een ‘Modelklachtenregeling voor het openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs’ gemaakt. In de praktijk blijkt dat veel scholen de Modelklachtenregeling van 1998 als ’papieren beleid’ hebben. De dagelijkse invulling van hoe de school met klachten omgaat en hoe klagers worden begeleid, verschilt geregeld met de papieren versie.  

Deze handreiking helpt om kritisch de interne klachtenprocedure onder de loep te nemen. Daarnaast helpt het om het takenpakket van de vertrouwenspersoon praktisch in te vullen. De handreiking is een werkdocument dat wij bijstellen op basis van nieuwe ervaringenDeze versie is voor het laatst in 2019 bijgewerkt.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school