Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 164 resultaten.

Seksueel gedrag leerlingen (po)

poOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijding

Veel basisscholen worstelen met vragen over wat normaal seksueel gedrag van kinderen is en wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe voorkom je het en wat doe je als het toch gebeurt?

Klachten over sociale media (vo)

voSociale mediaVertrouwenswerk

Hoe kun je als vertrouwenspersoon in het voortgezet onderwijs handelen als er klachten zijn over ongewenst online gedrag? Dit artikel geeft tips en houvast.

Klachten over sociale media (po)

poSociale mediaVertrouwenswerk

Hoe kun je als vertrouwenspersoon in het primair onderwijs handelen als er klachten zijn over ongewenst online gedrag? Dit artikel geeft tips en houvast.

Geheimhouding in het vertrouwenswerk

povoVertrouwenswerk

Geheimhouding is een lastige kwestie in het vertrouwenswerk. Vaak wordt door klagers vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon verward met geheimhouding. Wanneer geldt geheimhoudingsplicht en wanneer niet?

Bemiddeling bij klachten

povoVertrouwenswerk

Vertrouwenspersonen krijgen vaak te maken met bemiddeling bij klachten op school. Wat verstaan we onder bemiddeling? En wie voert de bemiddeling uit?

Jaarverslag vertrouwenswerk; een voorbeeld

povoVeiligheidsbeleid

Vertrouwenspersonen in het onderwijs brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het bevoegd gezag. School & Veiligheid heeft een voorbeeld gemaakt dat je kunt downloaden. Dit word-bestand kun je vervolgens naar wens aanpassen.

Registratieformulier voor klachten

povoVertrouwenswerk

Registreren van binnengekomen klachten behoort tot de basistaak van de vertrouwenspersoon op school. Om het vertrouwenspersonen makkelijker te maken heeft School & Veiligheid een downloadbaar registratieformulier gemaakt. Dit word-bestand kun je vervolgens naar wens aanpassen.

Klachtrecht in de schoolgids; een voorbeeldparagraaf

povoPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Scholen zijn verplicht een paragraaf op te nemen in de schoolgids over de klachtenregeling. Deze voorbeeldparagraaf kunt daarvoor gebruiken en desgewenst aanpassen.

Radicalisering: Waarom radicaliseert een jongere?

vomboRadicalisering

In dit artikel geven we achtergrondinformatie over waarom jongeren radicaliseren. Je vindt er ook concrete tips voor in de klas.

Model gedragscode schoolmedewerkers

povomboSeksuele integriteitPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingSociale mediaVeiligheidsbeleidToon nog 5 tags

Deze Modelgedragscode voor schoolmedewerkers is een hulpmiddel voor scholen om een eigen gedragscode op te stellen. Het biedt richtlijnen voor gewenst gedrag van personeel.

Aandacht voor de aangeklaagde schoolmedewerker

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingVertrouwenswerkToon nog 3 tags

Hoe draag je zorg voor medewerkers tegen wie een klacht is gericht? Dit artikel biedt handreikingen voor schoolleiders, bestuurders en vertrouwenspersonen.

Online pesten terugdringen, start samen met je team!

povoPesten

Met dit kant-en-klare draaiboek en bijbehorende PowerPoint-presentatie kun je een teamsessie organiseren om (online) pesten te bespreken en aan te pakken.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school