Let op: Vanwege de voorjaarsvakantie is het Adviespunt gesloten van vrijdag 16 februari, 16.00 uur tot maandag 26 februari, 09.00 uur. In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 171 resultaten.

Handelingskader dreiging

povomboCalamiteitenramphulpdreiginghandeleninformatie delenToon nog 6 tags

In dit artikel lees je wie het eerste aanspreekpunt is om informatie te delen en informatie te halen, wanneer je als schoolleiding te maken krijgt met een dreiging. Het is van belang dat je over een adequaat handelingskader kunt beschikken.

Veiligheid bij buitenschoolse activiteiten (po)

poVeiligheidsbeleid

Buitenschoolse activiteiten brengen risico’s met zich mee. In dit artikel lees je wat je kunt doen om buitenschoolse activiteiten in het primair onderwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoe voorkom je ongewenst gedrag van leerlingen en begeleiders?

Veiligheid bij buitenschoolse activiteiten (vo)

voPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleid

Buitenschoolse activiteiten brengen risico’s met zich mee. In dit artikel lees je wat scholen in het voortgezet onderwijs kunnen doen om buitenschoolse activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoe voorkom je bijvoorbeeld ongewenst gedrag van leerlingen en begeleiders?

Veilig voelen op het schoolplein (po)

poPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleid

Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen op het schoolplein? In dit artikel zetten we een aantal aandachtspunten op een rij.

Wet veiligheid op school

povoPestenVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn op basis van de wet Veiligheid op school verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Wat houdt deze wet in? Wij bieden verwijzingen naar informatie en hulpmiddelen die helpen bij het in de praktijk brengen van de verplichtingen.

Klokkenluidersregeling in het onderwijs

povoVeiligheidsbeleid

De Wet huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 werknemers een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een…

Wijs op schoolreis

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Excursies, werkweken en schoolreizen zijn een welkome aanvulling op leren in de klas. Om ongewenste situatie te voorkomen is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid en om maatregelen te nemen die ervoor kunnen zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt. Dit artikel biedt tips en informatie.

Communicatie na seksueel grensoverschrijdend gedrag door een schoolmedewerker

povomboCalamiteitenSeksuele grensoverschrijdingToon nog 2 tags

Dit artikel biedt handreikingen hoe je leerlingen, ouders en personeel kunt informeren over een incident rond (mogelijk) seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker.

Meldcode en Meldplicht

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleiddownloadToon nog 4 tags

Wat is het verschil tussen de Meldcode en de Meldplicht? Wanneer geldt de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en wanneer de Meldplicht bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik in het onderwijs? Wij lichten het toe. Ook kun je onze folder downloaden met duidelijke uitleg, met een versie voor het po en een versie voor het vo/mbo.

Sanctieladder personeel

vomboAgressief gedragPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

De sanctieladder voor personeel is een hulpmiddel voor schoolleiders voor het ontwikkelen van gericht sanctiebeleid voor medewerkers.

Posters vertrouwenspersoon en aanspreekpunt pesten

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Op deze downloadbare posters kun je de foto en contactgegevens van de vertrouwenspersoon en/of aanspreekpunt pesten toevoegen. Vervolgens kun je de poster printen en in de school ophangen.

Paralleltraject klachtencommissie en politie

povoVertrouwenswerk

Een paralleltraject bij een klacht op school betekent dat je én een klacht indient bij de klachtencommissie én aangifte doet bij de politie. Wat houden deze trajecten in?

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met ons Adviespunt.

Naar Adviespunt School & Veiligheid

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.