Adviespunt

In dit artikel lees je wie je eerste aanspreekpunt is om informatie te delen en informatie te halen, als je als schoolleiding te maken krijgt met een dreiging. Het is belangrijk dat je over een adequaat handelingskader beschikt.

Bij dreiging melding doen

De allereerste stap is dat de schoolleiding direct melding maakt van de dreiging. Dit kan door de meldkamer te bellen via 112 of rechtstreeks contact op te nemen met de eigen schoolcontactpersoon bij de politie. Dit doe je om advies te krijgen over hoe je verder kan handelen. Je maakt bij een dreiging in alle gevallen een melding bij de politie, ook in het geval dat je weet dat een andere school al een melding heeft gedaan.

Wat doet de politie

De politie monitort landelijk gemelde dreigingen. Bij meerdere/grootschalige dreiging(en) bepaalt de Nationale Politie of de dreiging reden is om op te schalen. Wanneer er signalen zijn dat meerdere scholen of scholengemeenschappen verspreid over het land, worden bedreigd met een aanslag (school shooting, bommelding, terreurdreiging), is het vanwege de grootschaligheid niet altijd eenvoudig om direct de (ernst van de) situatie te overzien, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Daarom volgt er in dergelijke gevallen overleg tussen de Nationale Politie, Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De politie stelt een handelingsperspectief op dat in dit overleg wordt besproken. De politie informeert je over de te nemen vervolgstappen.

Informatie via politie

De lokale politie is je aanspreekpunt, ook bij grootschalige dreiging. Zij adviseren je ook welke informatie je kunt geven aan alle direct betrokkenen in en om de school. En hoe je om kunt gaan met de media. Als je een schoolcontactpersoon bij de politie heeft, is dit waarschijnlijk de persoon met wie je het meest contact zult hebben. Heb je geen contactpersoon, dan krijg je er door de politie een toegewezen.

Je contactpersoon geeft aan, hoe en wanneer je gedurende het onderzoek contact hebt met elkaar en wat voor soort informatie je kunt verwachten. Zodra het mogelijk is hoor je ook van de politie wat het handelingsperspectief is: wat kunnen (betreffende) scholen doen.

Als de dreiging is afgenomen en er geen aanwijsbare reden meer is voor ingrijpende interventies – zoals bij een lockdownNiemand mag het (school)gebouw in of uit. – informeert je contactpersoon bij de lokale politie je hier ook over.

 

Niet kunnen afwachten!

Het kan voorkomen dat de school, door tijdsdruk en de ernst van de situatie, meent niet te kunnen wachten op de adviezen van de landelijke veiligheidsdiensten. Ook in deze gevallen moet de schoolleiding niet zelfstandig communiceren, maar dat altijd in overleg met politie te doen. Dit is in het belang van het (lopende) onderzoek. Daarnaast kun je op deze manier maatschappelijke onrust zoveel mogelijk voorkomen.

Acties voor de schooldirecteur of bestuurder

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het beschikken over een actueel stappenplan voor verschillende scenario’s. Zo is voor iedereen binnen de school duidelijk wie wat moet doen in welke situatie, maar ook of de sectorraad betrokken moeten worden.

Scenario’s waar je je op kunt voorbereiden:

  • Het is onduidelijk of er wel of geen sprake is van dreiging.
  • Mate van dreiging is onzeker.
  • Mate van dreiging is klein.
  • Mate van dreiging is ernstig / acuut.

Tips ter voorbereiding

Lees verder

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.