Adviespunt

Woensdag 24 november publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het jaarlijkse overzicht van meldingen die zijn binnengekomen bij de vertrouwensinspecteurs. Daaruit blijkt dat het aantal meldingen van seksueel misbruik door onderwijsprofessionals richting minderjarige leerlingen evenals vorig jaar alarmerend is. Iedere melding is er één te veel, vindt Stichting School & Veiligheid. De cijfers laten zien dat het nodig is om werk te blijven maken van een open schoolcultuur waarin misstanden geen plek kennen. Daarom slaan we de handen ineen met het ministerie van OCW en de onderwijsraden om gezamenlijk scholen te ondersteunen met een brede aanpak.

Het belang van een open en positieve cultuur

School & Veiligheid pleit voor een open en positieve schoolcultuur. Dat geldt ook als het gaat om seksuele integriteit. Na een lange periode waarin leerlingen niet naar school konden, hebben veel leerlingen weer moeten wennen aan het sociale verband van de klas en de school. Het leren integer om te gaan met relaties en seksualiteit, is hier onderdeel van. Leraren hebben daarin een voorbeeldrol.

School & Veiligheid biedt ondersteuning

Helpdesk en calamiteitenteam

Allereerst kun je als onderwijsprofessional met alle vragen over sociale veiligheid op schooldagen terecht bij de telefonische helpdesk. Bijvoorbeeld als je twijfelt over hoe je om moet gaan met een situatie. Ook als zich een calamiteit heeft voorgedaan, kun je bij de helpdesk terecht. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit zet de helpdesk in overleg met de school een adviseur van het calamiteitenteam in.

Meer ruimte en zichtbaarheid voor vertrouwenspersonen

Daarnaast vindt School & Veiligheid het belangrijk dat vertrouwenspersonen binnen de school meer ruimte en zichtbaarheid krijgen, zodat klachten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag eerder bij hen worden gemeld. Daarom heeft School & Veiligheid speciaal voor schoolbesturen een leidraad ontwikkeld en de handreiking voor vertrouwenspersonen geheel vernieuwd.

Ondersteuning bij ontwikkeling goed pedagogisch klimaat

Een open en positieve schoolcultuur is er niet zomaar en vraagt om voortdurende inzet. Leraren verdienen het om ondersteuning te krijgen bij het ontwikkelen van pedagogisch vakmanschap dat daaraan bijdraagt.

Daarom maakt School & Veiligheid deel uit van het Stimuleringsprogramma voor Relationele en Seksuele Vorming. Op die manier werkt School & Veiligheid op verschillende manieren mee aan het creëren van een sociaal veilig klimaat: scholing aan Gezonde School-adviseurs, een train-de-trainerprogramma en ondersteuning aan toekomstige leraren via pabo’s en lerarenopleidingen.

Samenwerking met OCW, Onderwijsinspectie en sectorraden

Om het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag van onderwijspersoneel richting leerlingen breed aan te pakken, werkt School & Veiligheid samen met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad aan een plan van aanpak. Dit moet begin volgend jaar vorm krijgen.


Lees meer

Kennisbankartikelen:

Themapagina’s:

  • Omgaan met seksualiteit > po, vo, mbo
  • Seksuele grensoverschrijding > po, vo, mbo

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.