Adviespunt

Aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Mede daarom heeft de overheid de stimuleringsregeling ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit’ opgezet. Hiermee kun je als school ondersteund worden bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten vanuit dit programma. 

Subsidie aanvragen

Via de stimuleringsregeling kun je als school ondersteuning krijgen bij het besteden van (meer) aandacht aan seksuele en relationele vorming en seksuele integriteit: je leerlingen leren respectvol, bewust en verantwoordelijk om te gaan met de eigen seksualiteit en gender en die van anderen.

Wil jouw school hier ook (verder) mee aan de slag? Dan kun je tussen 6 maart en 17 april 2023 een aanvraag indienen voor deelname aan ronde 7 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. In mei krijgen scholen bericht over de toekenning. Bij grote belangstelling wordt voorrang gegeven aan scholen in het (voorgezet) speciaal onderwijs en het mbo en scholen die al met dit thema bezig zijn.

Conferentie

Gezonde School organiseert verschillende bijeenkomsten om je verder te helpen met het thema relaties & seksualiteit op jouw school.  Woensdag 29 maart 2023 staat in het teken van de conferentie Relaties en seksualiteit, de gewoonste zaak op school. De conferentie wordt gehouden op Landgoederij Bunnik (bij Utrecht) en duurt van 12.30 tot 17.00 uur (inloop en lunch vanaf 11.30 uur). Keynotespreker is gedragsbioloog Patrick van Veen. Hij is schrijver, trainer en onderzoeker. Vanuit zijn veelzijdige achtergrond adviseert hij organisaties en probeert hij mensen iets te leren over de impact van ons oergedrag in het dagelijks leven. Daarnaast zijn er uiteenlopende workshops (ook vanuit School & Veiligheid) en is er een activiteitenmarkt.

Meld je aan voor de conferentie

Lees hieronder meer over wat we als Stichting School & Veiligheid zoal doen binnen de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

 


Deskundigheidsbevordering van adviseurs, coördinatoren en trainers

Samen met Rutgers en Soa Aids NL wil School & Veiligheid scholen structureel in staat stellen om hun leerlingen en studenten op te leiden tot burgers die bewust, verantwoordelijk en respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit en die van anderen. Met dit doel zetten we in op deskundigheidsbevordering van Gezonde School-adviseursLees hier hoe wij Gezonde School-adviseurs ondersteunen. Dit doen we onder meer door middel van:

  • Online e-learnings;
  • Een Train de Trainers-aanbod voor schoolteams, vakleraren en zorgprofessionals;
  • Overzichten van beschikbare interventies per type onderwijs. Deze zijn er voor elke pijler van Gezonde School.
  • Het opzetten van een landelijke pool van trainers en gastdocenten.

Gezonde School-adviseurs zijn bij uitstek degenen die de school kan ondersteunen bij het integreren van het thema gezonde relaties & seksualiteit in schoolbeleid en -praktijk. Hier lees je hoe we vanuit School & Veiligheid Gezonde School-adviseurs hierin ondersteunen.


Overzicht van interventies voor scholen

School & Veiligheid en Rutgers stelden een overzicht samen van kwalitatief goede interventies op het gebied van gezonde relaties & seksualiteit. Hiermee kun je als leraar of schoolbestuurder werken aan het integreren van dit thema in schoolbeleid en -praktijk.

Vanuit School & Veiligheid zetten we interventies op de pijlers OmgevingSignaleren en Beleid op een rij. Interventies op het gebied van Educatie vind je op seksuelevorming.nl.


Landelijke pool trainers en gastdocenten

We hebben een landelijke databankLees hier meer over de landelijke pool trainers en gastdocenten opgezet van trainers en gastdocenten die specifieke kennis en ervaring hebben op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit. In dit overzicht vind je als school een breed scala aan ondersteuning: van enkele gastlessen en workshops tot teamtraining en beleidsadvisering.

Ook scholen die niet deelnemen aan de stimuleringsregeling kunnen gebruik maken van de landelijke pool.


Lerarenopleidingen en pabo’s

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleidingLees hier meer over onze projecten voor pabo en lerarenopleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streeft School & Veiligheid er samen met Rutgers naar om het thema (beter) in te bedden in pabo’s en lerarenopleidingen.

Ter ondersteuning van opleiders ontwikkelden we een toolkit, met e-learnings voor studenten en begeleidende docentenhandleidingen. Dit deden we op basis van onderzoek onder lerarenopleiders, startende leraren en studenten naar hun ervaringen, competentiegevoel en behoeftes ten aanzien van het geven van seksuele vorming, het omgaan met seksueel gedrag van leerlingen en het creëren van een veilig klimaat rondom dit thema in de klas. Met de uitkomsten hopen we dat aankomende leerkrachten nog beter voorbereid kunnen worden op de onderwijspraktijk.

Via een nieuwsbrief voor lerarenopleiders bieden we enkele malen per jaar verdere informatie, tips en inspiratie. Meld je hier aan voor deze nieuwsbrief (ook als je vanuit een andere hoedanigheid geïnteresseerd bent).

Congressen

Op 7 oktober 2022 presenteerden we de toolkits die we voor de pabo’s en lerarenopleidingen hebben ontwikkeld en gaan we er praktisch mee aan de slag tijdens de werkconferentie Hoe doe je het?Lees meer over de werkconferentie ‘Hoe doe je het?’

De conferentie is een praktijkgericht vervolg op het congres ‘Het hoort er gewoon bij’ dat we op 5 november 2021 organiseerden voor lerarenopleiders en andere onderwijsprofessionals. Tijdens dit congresBekijk hier o.a. de plenaire sessie en de keynote speech uit het congres van 2021 werden de uitkomsten uit het onderzoek gepresenteerd en deelde Mathieu Hemelaar zijn visie over seksuele en relationele vorming.


Over de stimuleringsregeling

Via de stimuleringsregeling kun je als school ondersteuning krijgen bij het besteden van (meer) aandacht aan seksuele en relationele vorming en seksuele integriteit. Dat gaat bijvoorbeeld over seksuele vorming, waarbij leerlingen les krijgen over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Evenals over seksuele integriteit: hen leren respectvol, bewust en verantwoordelijk om te gaan met de eigen seksualiteit en gender en die van anderen.

In een sociaal veilige en seksueel integere omgeving kunnen leerlingen zichzelf veilig ontwikkelen. Ze durven vragen te stellen over onderwerpen als diversiteit en wensen en grenzen en ze leren anderen te respecteren. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde gender- en seksuele ontwikkeling. Het kabinet zet hier stevig op in, ook met als doel onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. 

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten binnen de Stimuleringsregeling op de onderdelen B4, B5 en B8.

 

Dit filmpje van Gezonde School legt uit hoe de stimuleringsregeling werkt:

De regeling is bedoeld voor alle scholen in het p(s)o, v(s)o en mbo. De scholen kunnen gedurende twee ‘rondes’ per jaar een budget aanvragen voor het inkopen van ondersteuning op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld het trainen van leraren en schoolteams zijn, de aanschaf van lessen en lespakketten, het stimuleren van ouderbetrokkenheid of advisering over schoolbeleid. Uiteindelijk doel is dat op scholen structureel aandacht wordt besteed aan het onderwerp gezonde relaties en seksualiteit. Centrale rol in de regeling speelt Gezonde School. De verschillende onderdelen van het programma worden ontwikkeld en uitgevoerd door een aantal organisaties.

Vanuit onze expertise, zowel inhoudelijk als in advisering aan scholen, werkt School & Veiligheid mee aan de hierboven toegelichte deelprojecten.

Lees ook het online Inspiratiemagazine Gezonde Relaties en SeksualiteitLees het Inspiratiemagazine Gezonde Relaties en Seksualiteit. Met informatie, praktische tips en ervaringen van scholen die al aan het programma deelnemen.

Onze partners

Binnen de stimuleringsregeling wordt samengewerkt door de volgende partners: GGD Ghor Nederland, MBO raad, VO-raad, PO-raad, Stichting School & Veiligheid, Rutgers, SoaAids Nederland en Gezonde School.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school