Adviespunt
Zoek Overzicht
Toont:
resultaten.

Geheimhouding in het vertrouwenswerk

povoVertrouwenswerk

Geheimhouding is een lastige kwestie in het vertrouwenswerk. Vaak wordt door klagers vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon verward met geheimhouding. Wanneer geldt geheimhoudingsplicht en wanneer niet?

Bemiddeling bij klachten

povoVertrouwenswerk

Vertrouwenspersonen krijgen vaak te maken met bemiddeling bij klachten op school. Wat verstaan we onder bemiddeling? En wie voert de bemiddeling uit?

Model jaarverslag vertrouwenswerk

povoVeiligheidsbeleid

Vertrouwenspersonen in het onderwijs brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het bevoegd gezag. School & Veiligheid heeft een voorbeeld gemaakt dat je kunt downloaden. Dit word-bestand kun je vervolgens naar wens aanpassen.

Registratieformulier voor klachten

povoVertrouwenswerk

Registreren van binnengekomen klachten behoort tot de basistaak van de vertrouwenspersoon op school. Om het vertrouwenspersonen makkelijker te maken heeft School & Veiligheid een downloadbaar registratieformulier gemaakt. Dit word-bestand kun je vervolgens naar wens aanpassen.

Klachtrecht in de schoolgids

povoPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Scholen zijn verplicht een paragraaf op te nemen in de schoolgids over de klachtenregeling. Deze voorbeeldparagraaf kunt daarvoor gebruiken en desgewenst aanpassen.

Radicalisering: Waarom radicaliseert een jongere?

vomboRadicalisering

In dit artikel geven we achtergrondinformatie over waarom jongeren radicaliseren. Je vindt er ook concrete tips voor in de klas.

Model gedragscode schoolmedewerkers

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingSociale mediaVeiligheidsbeleidpreventiefToon nog 5 tags

Deze Modelgedragscode voor schoolmedewerkers is een hulpmiddel voor scholen om een eigen gedragscode op te stellen. Het biedt richtlijnen voor gewenst gedrag van personeel.

Klachten over schoolmedewerkers

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingVertrouwenswerkToon nog 3 tags

Hoe draag je zorg voor medewerkers tegen wie een klacht is gericht? Dit artikel biedt handreikingen voor schoolleiders, bestuurders en vertrouwenspersonen.

Week Tegen Pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Ieder jaar in september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten.

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aan…

Voorkom pesten en werk aan een sociale veilige groep

povoCalamiteitenPedagogisch klimaatPestenToon nog 2 tags

Excuses voor niet gemaakt huiswerk. Nét een vervelend grapje over de buurman. Spullen van elkaar afpakken… ‘Klein gedoe’ dat de les ophoudt. In de the…

Ongewenst bezoek in en rond de school

povomboCriminaliteitAgressief gedragCalamiteitenToon nog 3 tags

Wat als mensen zich in of rond de school ophouden op een manier die sociaal ongewenst of zelfs onaanvaardbaar is? Wat kun je als schoolleider dan doen?

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met ons Adviespunt.

Naar Adviespunt School & Veiligheid

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.