Adviespunt
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 171 resultaten.

Veiligheidsmonitor 2021-2022

povoAgressief gedragCalamiteitenDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenSamen met oudersGender- en seksuele diversiteitSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 9 tags

Op 4 juli 2023 verscheen de landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 voor het primair en voortgezet onderwijs (po en vo). In dit artikel bespreken wij de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van sociale veiligheid. Ook doen wij suggesties hoe je continu aan sociale veiligheid kan blijven werken.

Grenzen aan gedrag

povomboSeksuele grensoverschrijdingdownloadToon nog 2 tags

De folder ‘Grenzen aan gedrag’ is een samenvatting over de wettelijke kaders van (seksueel) ontoelaatbaar gedrag van onderwijspersoneel ten opzichte van leerlingen en studenten. Wanneer en hoe moet er actie worden ondernomen? En wat kan een schoolleider en -bestuurder doen om dit gedrag te voorkomen?

Kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit

poGender- en seksuele diversiteitPOgesprekstoolToon nog 1 tags

Met de kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit begin je op een speelse manier een klassengesprekje over de verschillen tussen mensen, in gezinssamenstelling, in hoe ze zichzelf zien of in seksuele voorkeur.

Wetgeving actief burgerschap en sociale cohesie - vo

voBurgerschapsvorming

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De overheid laat het aan de scholen zelf over hoe ze daaraan invulling geven.

Wetgeving Sociale Veiligheid

povoVeiligheidsbeleid

Ons Adviespunt krijgt regelmatig de vraag welke wetgeving relevant is als het gaat over sociale veiligheid. Welke wettelijk verplichte taken hebben de school en het bestuur? Om wat meer overzicht te bieden, hebben wij daarom alle voor sociale veiligheid op school relevante wetgeving op een rijtje gezet.

Waar begin je? Infographics lhbti+ op school

povoOmgaan met seksualiteitGender- en seksuele diversiteitpo/voToon nog 2 tags

Een poster met infographics voor in de lerarenkamer. Om af en toe stil te staan bij de vraag: “Zijn we nog steeds goed bezig om een veilige school te zijn, mét respect voor gender- en seksuele diversiteit?”

Spel Gedragen gedrag (vo en mbo)

vomboAgressief gedragDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenGender- en seksuele diversiteitToon nog 4 tags

Spel over gewenst en ongewenst gedrag op school. Bedoeld voor onderwijsteams of leerlingen. Naast de versie voor het vo en mbo is er ook een versie voor het po.

Spel Gedragen gedrag (po)

poAgressief gedragDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenGender- en seksuele diversiteitToon nog 3 tags

Spel over gewenst en ongewenst gedrag op school. Bedoeld voor onderwijsteams of om te spelen met leerlingen of ouders in het primair onderwijs. Naast de versie voor het primair onderwijs is er ook een versie voor het voortgezet onderwijs en mbo.

SGG-preventietool

povomboSeksuele grensoverschrijdingstappenplanToon nog 2 tags

Met de SGG-preventietool kan een school in drie stappen het schoolbeleid met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag op orde brengen. Scan de praktijk – check wat kan verbeteren – informeer het personeel.

E-zine 'Van verdeeldheid naar verbinding'

vomboOndermijningCriminaliteitBurgerschapsvormingCalamiteitenRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 5 tags

E-zine Van School & Veiligheid en TerInfo over het moeilijke gesprek in de klas. Deskundigen geven toelichting op relevante thema’s zoals polarisatie, terrorisme en het aangaan van het lastige gesprek in de klas. Op de twee laatste pagina’s vind je links naar informatie, tips, tools en lesmaterialen.

Vijf filmpjes bij de pedagogische wegwijzers naar sociale veiligheid

vomboPedagogisch klimaatPestenSeksuele grensoverschrijdingSpanning en discussie in de klasVeiligheidsbeleidToon nog 4 tags

Hoe ga je om met alledaagse situaties in de klas die raken aan sociale veiligheid? Aan de hand van vijf filmpjes kun je hier zelf of samen met collega’s op reflecteren. Zo krijg je meer zicht op je pedagogisch handelen en ben je met elkaar op weg naar een sociaal veilige school.

Samen op weg naar inclusief onderwijs

povomboBurgerschapsvormingDiscriminatieToon nog 2 tags

Inclusief onderwijs waarin er niet wordt gediscrimineerd op basis van kleur, gender of andere kenmerken blijft iets waar we met zijn allen actief naar moeten streven. Daarom heeft het Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme de werkconferentie ‘Inclusief Onderwijs’ georganiseerd. Welke goede (en minder goede) voorbeelden zijn er al? En wat zouden scholen moeten doen om te zorgen voor inclusief onderwijs?

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met ons Adviespunt.

Naar Adviespunt School & Veiligheid

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.