Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 162 resultaten.

Kletskaartjes WELLES NIETES - Een kringgesprek over feiten, meningen en meningsverschillen

poPedagogisch klimaatSpanning en discussie in de klas

Het uiten van je mening is niet voor elk kind gemakkelijk. Het is goed om te oefenen, juist in de klas. Dit vraagt om een veilige setting, waar ruimte is voor verschil, maar waar ook heldere ‘spelregels’, kaders zijn. Met de kletskaartjes WELLES NIETES kun je op een laagdrempelige manier in gesprek over de vrijheid van meningsuiting, meningsverschillen en het verschil tussen feiten en meningen.

Een veilige school voor trans leerlingen

povoOmgaan met seksualiteitSeksuele diversiteitToon nog 1 tags

Heb je een leerling in de klas waarvan je weet dat deze transgender is? Of gaat het gesprek over gender en transgender? De tips op deze pagina helpen om het veilig te houden.

Veilig feesten in het voortgezet onderwijs

voBurgerschapsvormingDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

Veilig feesten: het is misschien niet het eerste waar scholen aan denken bij het werken aan schoolveiligheid. In dit artikel lees je informatie over de afspraken en regels die je kunt vastleggen om het voor iedereen een feest te maken.

Veilig feesten in het primair onderwijs

poSeksuele integriteitBurgerschapsvormingDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingToon nog 4 tags

Hoe houd je Sinterklaas, Kerst en andere feestelijkheden op de basisschool veilig en plezierig? Lees de informatie en tips voor een veilig feesten op school.

Ik heb vermoedens dat een leerling radicaliseert. Wat nu?

vomboRadicalisering

Als je vermoedt dat een leerling radicaliseert, dan is wegkijken geen optie. Het signaleren en het onderzoeken van niet-pluis gevoelens behoort tot de pedagogische taak van de school. Dat kan in gesprekken met collega’s maar ook met de leerling zelf.

Hoe ga ik in gesprek met een jongere als ik me zorgen maak over radicalisering?

vomboRadicalisering

Het signaleren en het onderzoeken van niet-pluis gevoelens behoort tot de pedagogische taak van de school. Maar wanneer ga je met een individuele leerling hierover het gesprek aan? Hoe voer je zo’n gesprek en wat doe je na afloop?

Verbinden voor veiligheid

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Er is veel gezegd en geschreven over de lessen die wij kunnen trekken uit het lesgeven op afstand. Ook als het gaat om de sociale veiligheid en het belang daarvan. School & Veiligheid heeft een samenvatting gemaakt: Verbinden voor veiligheid.

Een sociaal veilige school in aanloop naar Sinterklaas

vomboDiscriminatiePedagogisch klimaatSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags

Scholen denken na over de manier waarop het Sinterklaasfeest aandacht krijgt. In de publicatie ‘Een sociaal veilige school in aanloop naar Sinterklaas’ vind je tips hoe je dit veilig kunt aanpakken op jouw school.

Een sociaal veilige school in aanloop naar Sinterklaas

poDiscriminatiePedagogisch klimaatSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

In de publicatie ‘Een sociaal veilige school in aanloop naar Sinterklaas’ van School & Veiligheid in samenwerking met Kenniscentrum Integratie en Samenleving vind je tips hoe je dit kunt aanpakken op jouw school.

Wees pietluttig over Piet

poDiscriminatieSpanning en discussie in de klas

Rond de figuur van Piet is een discussie ontstaan die steeds grotere vormen aanneemt. Een discussie die raakt aan gehechtheid aan traditie enerzijds en gevoeligheid voor discriminatie anderzijds. Welke keuzes je als school ook maakt, er zit altijd een onderliggende stellingname achter. Waar heeft de discussie ons tot nu toe gebracht? En waar kun je als school op letten bij het maken van keuzes? 

Veilig op stage

mboDiscriminatiePedagogisch klimaatPestenSeksuele grensoverschrijdingToon nog 2 tags

Dit artikel geeft  BPV-begeleiders adviezen om de praktijkstages van hun studenten sociaal veilig te laten verlopen.

Zo ondersteun je een leerling die zich gediscrimineerd voelt

vomboDiscriminatie

Om een leerling goed te ondersteunen moet je de coping strategie herkennen en weten welke stappen je kunt zetten om de weerbaarheid en de coping strategie te versterken.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school