Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 162 resultaten.

Zo pak je discriminatie aan in de klas

povomboDiscriminatieToon nog 1 tags

Discriminatie is verboden en onwenselijk. Maar wat kun je eraan doen? In dit artikel staan belangrijke tips en handreikingen om discriminatie tegen te gaan.

Ervaren discriminatie in het onderwijs gestegen

vomboDiscriminatiePestenSeksuele diversiteitToon nog 2 tags

In een sociaal veilige school hoort iedereen erbij. Discriminatie staat haaks op die gedachte. Het SCP-rapport Ervaren discriminatie II laat echter zien dat de omvang en vorm van ervaren discriminatie in het onderwijs reden tot zorg is.

Ouderavond over pesten (vo)

voPesten

Wil jij een ouderavond over pesten organiseren? Download dan het draaiboek en de voorbeeldpresentatie in PowerPoint.

Ouderavond over pesten (po)

poPesten

Wil jij een ouderavond over pesten organiseren? Download dan het draaiboek en de voorbeeldpresentatie in PowerPoint.

Handreiking documentaire ‘Pekka’

vomboCalamiteiten

De documentaire ‘Pekka’ over een school shooting in Finland biedt aanknopingspunten om het met collega’s op school te hebben over pesten, wapenbezit of andere zorgelijke zaken op school. School & Veiligheid biedt een handreiking om dat gesprek vorm te geven.

Handreiking opstellen en actualiseren klachtenregeling

povoVertrouwenswerk

Handreiking van Stichting School & Veiligheid voor het opstellen of herziening van de (interne) klachtenregeling. Bijgesteld in 2019.

Monitoring

povoVeiligheidsbeleid

Monitoring is een belangrijk element in de wet Veiligheid op school. Daarmee houdt de school zicht op de veiligheidsbeleving van leerlingen. In dit artikel vertaalt School & Veiligheid de wetgeving over monitoring naar de schoolpraktijk.

Schietpartijen op scholen

povomboCalamiteitenrampcalamiteitwapensschietpartijToon nog 5 tags

Grootschalige schietpartijen op scholen vonden tot op heden niet plaats in Nederland. Hoe klein de kans ook is, het kán een keer voorkomen. In dit artikel lees je welke (voorzorgs)maatregelen je als schoolleider en/of -bestuurder kunt nemen.

Seksueel misbruik en ontucht

povomboSeksuele grensoverschrijdingToon nog 1 tags

Wat wordt verstaan onder seksueel misbruik en ontucht? En wat kan en moet de school doen als het op school voorkomt?

Omgaan met de media bij incidenten

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

Dit artikel geeft schoolleiders en -bestuurders handreikingen voor het omgaan met de media bij incidenten. Aan de hand van aandachtspunten kun je aan de slag met het vaststellen van een mediabeleid.

Veiligheidsbeleid: een zaak van de MR

povoVeiligheidsbeleid

Schoolveiligheidsbeleid is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de schooldirectie. In dit artikel lees je welke rol de medezeggenschapsraad kan spelen binnen het sociale veiligheidsbeleid van school.

Als een ramp de school treft

povoCalamiteiten

In de publicatie ‘Als een ramp de school treft’ lees je hoe je moet handelen bij een ramp of calamiteit. In het boek staan ook suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn. Deze vijfde, geheel herziene versie, vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school