Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 164 resultaten.

Veiligheidsbeleid: een zaak van de MR

povoVeiligheidsbeleid

Schoolveiligheidsbeleid is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de schooldirectie. In dit artikel lees je welke rol de medezeggenschapsraad kan spelen binnen het sociale veiligheidsbeleid van school.

Als een ramp de school treft

povoCalamiteiten

In de publicatie ‘Als een ramp de school treft’ lees je hoe je moet handelen bij een ramp of calamiteit. In het boek staan ook suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn. Deze vijfde, geheel herziene versie, vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.

Grooming

povoSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Ook in het onderwijs kan het voorkomen dat personeelsleden zich schuldig maken aan grooming. Dat begint vaak met onschuldige berichtjes via sociale media en leidt uiteindelijk tot seksueel contact met een leerling. Wat kan de school hiertegen doen?

Handelingskader dreiging

povomboCalamiteitenramphulpdreiginghandeleninformatie delenToon nog 6 tags

In dit artikel lees je wie het eerste aanspreekpunt is om informatie te delen en informatie te halen, wanneer je als schoolleiding te maken krijgt met een dreiging. Het is van belang dat je over een adequaat handelingskader kunt beschikken.

Veiligheid bij buitenschoolse activiteiten (po)

poVeiligheidsbeleid

Buitenschoolse activiteiten brengen risico’s met zich mee. In dit artikel lees je wat je kunt doen om buitenschoolse activiteiten in het primair onderwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoe voorkom je ongewenst gedrag van leerlingen en begeleiders?

Veiligheid bij buitenschoolse activiteiten (vo)

voPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleid

Buitenschoolse activiteiten brengen risico’s met zich mee. In dit artikel lees je wat scholen in het voortgezet onderwijs kunnen doen om buitenschoolse activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoe voorkom je bijvoorbeeld ongewenst gedrag van leerlingen en begeleiders?

Veilig voelen op het schoolplein (PO)

poPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleid

Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen op het schoolplein? In dit artikel zetten we een aantal aandachtspunten op een rij.

Wet Veiligheid op school

povoVeiligheidsbeleid

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn op basis van de wet Veiligheid op school verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Wat houdt deze wet in? Wij bieden verwijzingen naar informatie en hulpmiddelen die helpen bij het in de praktijk brengen van de verplichtingen.

Klokkenluidersregeling in het onderwijs

povoVeiligheidsbeleid

De wet Huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 werknemers een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een…

Wijs op schoolreis

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Excursies, werkweken en schoolreizen zijn een welkome aanvulling op leren in de klas. Om ongewenste situatie te voorkomen is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid en om maatregelen te nemen die ervoor kunnen zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt. Dit artikel biedt tips en informatie.

Staat van het Onderwijs

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

In de Staat van het Onderwijs brengt de Inspectie van het Onderwijs verslag uit van wat goed gaat in het onderwijs en waar de verbeterpunten liggen. Dit artikel belicht specifiek de punten die sociale veiligheid in het onderwijs raken.

Communicatie na seksueel grensoverschrijdend gedrag door een schoolmedewerker

povomboCalamiteitenSeksuele grensoverschrijdingToon nog 2 tags

Dit artikel biedt handreikingen hoe je leerlingen, ouders en personeel kunt informeren over een incident rond seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school