Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 164 resultaten.

Meldcode en Meldplicht

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidToon nog 3 tags

Wanneer geldt de Meldcode en wanneer de Meldplicht? En wat zijn de verschillen? Wij lichten het toe. Je kunt ook de folder downloaden met duidelijke uitleg.

Sanctieladder personeel

vomboAgressief gedragPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

De sanctieladder voor personeel is een hulpmiddel voor schoolleiders voor het ontwikkelen van gericht sanctiebeleid voor medewerkers.

Posters vertrouwenspersoon en aanspreekpunt pesten

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Op deze downloadbare posters kun je de foto en contactgegevens van de vertrouwenspersoon en/of aanspreekpunt pesten toevoegen. Vervolgens kun je de poster printen en in de school ophangen.

Paralleltraject klachtencommissie en politie

povoVertrouwenswerk

Een paralleltraject bij een klacht op school betekent dat je én een klacht indient bij de klachtencommissie én aangifte doet bij de politie. Wat houden deze trajecten in?

Controle op wapens, drugs en alcohol

povoVeiligheidsbeleid

Controleer je als schoolleiding op bezit en gebruik van alcohol, drugs en wapens? En zo ja: hoe? Mag je kluisjescontroles houden? Zorg voor actuele draaiboeken en protocollen.

In gesprek over seksuele diversiteit

povoSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitSeksuele diversiteitVertrouwenswerkToon nog 3 tags

Waar begin je als je aan de slag wilt met seksuele diversiteit op school, en hoe ga je ermee verder? Waar gaat het goed en waar is vooruitgang te boeken? De materialen van ‘Waar begin je?’ faciliteren het teamgesprek hierover.

Klachten, registratie en privacy

povoVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Artikel over wat de vertrouwenspersoon wel en niet mag registreren bij klachten met het oog op de privacy van de betrokkenen.

Werken met persoonsgegevens

povoVeiligheidsbeleid

Volgens de AVG is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. Wanneer mag het wel en wanneer niet?

Omgaan met klachten op school

povomboVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Ouders, leerlingen en personeel hebben het recht om te klagen. Dit klachtrecht is zelfs wettelijk vastgelegd (Kwaliteitswet 1998). Wat houdt dit in?

Aangifte doen in het onderwijs

povomboAgressief gedragSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidToon nog 3 tags

Een goed aangiftebeleid maakt het schoolveiligheidsplan compleet. Het draagt bij aan de veiligheidsbeleving van medewerkers en leerlingen en zorgt dat je snel eenduidig kunt handelen op het moment dat het nodig is.

Voorleven van seksuele integriteit met het team

povoSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitToon nog 1 tags

Als je als school wilt werken aan een seksueel integer schoolklimaat, vraagt dat om het uitdragen en voorleven hiervan door het hele team. Hoe jij en je collega’s (in het bijzijn) van leerlingen handelen, heeft voor leerlingen een belangrijke voorbeeldfunctie. Waar moet je dan concreet aan denken?

Sexting en ongewenste verspreiding van beelden

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPestenSeksuele grensoverschrijdingSociale mediaToon nog 5 tags

Wat als er op school een naaktfoto of seksueel getint filmpje van een leerling rondgaat? Hoe voorkom je het, en wat doe je als het toch gebeurt?

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school