Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 164 resultaten.

Zelfscreener Veerkracht

mboVeiligheidsbeleid

De Zelfscreener Veerkracht is een online instrument voor mbo-stagiairs, ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het invullen van de korte …

Burgerschap op de Basisschool – de ambassadeurs

poBurgerschapsvorming

De ambassadeurs Burgerschap op de Basisschool’ helpen basisscholen en besturen met het geven van advies op maat over burgerschap. Zij zijn experts als het gaat om het ondersteunen van scholen in het zetten van de volgende stap in het doelmatig en samenhangend vormgeven van burgerschap op hun school.

QuickScan Burgerschap

poBurgerschapsvorming

De QuickScan Burgerschap is een gratis hulpmiddel voor basisscholen om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen.

Gespreksleidraad ‘Samen voor een veilige school’

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Deze gespreksleidraad is bedoeld voor de veiligheidscoördinator (of een soortgelijke functionaris) in het po, vo of mbo en de wijkagent met een schooltaak. Doel is de samenwerking tussen hen te ondersteunen en te bevorderen.

'Hand erop' - Handen schudden verplicht of niet?

povomboPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Hoe gaat een onderwijsinstelling om met een moslimdocente die weigert om mannelijke collega’s en studenten een hand te geven of met een vader die een vrouwelijke docent niet met een hand begroet? In dit artikel vind je antwoord op deze vragen.

Loesje-poster voor vertrouwenspersonen

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Deze poster met Loesje-slogan is bedoeld om aandacht te geven aan de vertrouwenspersoon. 

Eerste Hulp Bij Klachten-kaart

povomboVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 2 tags

Een adequate afhandeling van klachten op school is geen gemakkelijke taak. Elke klacht en elke klager is weer anders. De procedure bij klachten staat daarentegen vast. In de Eerste Hulp Bij Klachten-kaart staat deze procedure beknopt en stapsgewijs beschreven.

Calamiteitenteam

povomboAgressief gedragCalamiteitenSeksuele grensoverschrijdingSpanning en discussie in de klascrisisrampincidentongelukondersteuninghulpcalamiteitToon nog 11 tags

Veel scholen hebben behoefte aan handreikingen en tips als zij worden geconfronteerd met een ernstige gebeurtenis op school. Daarom kun je bij ingrijpende gebeurtenissen via School & Veiligheid kosteloos een beroep doen op het calamiteitenteam.

Grenzen aan gedrag

povomboSeksuele grensoverschrijdingToon nog 1 tags

Deze digitale folder biedt informatie over seksuele relaties en handelingen tussen onderwijspersoneel en leerlingen/studenten. Wat zijn de wettelijke kaders. En wat zijn de beleidsacties om dit te voorkomen?

Oefeningen ‘Omgaan met een calamiteit op school’

povomboCalamiteitenPestenSeksuele diversiteitSeksuele grensoverschrijdingcrisiscalamiteitoefenendraaiboekToon nog 8 tags

Een calamiteit komt vaak onaangekondigd. Maar je kunt je voorbereiden door te oefenen met het crisisteam en ketenpartners. School & Veiligheid heeft enkele casussen verfilmd en een hulpmiddel ontwikkeld met een stappenplan.

Oefening omgaan met lastig gedrag

povoAgressief gedrag

Deze oefening is een aanvulling op het artikel ‘Omgaan met lastig gedrag van leerlingen in de klas’. Het geeft situatieschetsen om de kennis over agressie en boosheid actief te verwerken en toe te passen. Dit kan alleen, of in teamverband. Je kunt er bijvoorbeeld mee oefenen tijdens een scholingsdag of een intervisiebijeenkomst. Ook is de oefening goed in te zetten in de bij- of nascholing.

Omgaan met complotten in de klas

vomboDiscriminatieRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags

Hoe ga je als leraar om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? Samen met de Anne Frank Stichting hebben we een brochure gemaakt voor leraren in het vo en mbo met praktische tips en suggesties rond het thema complotdenken.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school