Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
Toont: 162 resultaten.

Omgaan met klachten op school

povomboVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Ouders, leerlingen en personeel hebben het recht om te klagen. Dit klachtrecht is zelfs wettelijk vastgelegd (Kwaliteitswet 1998). Wat houdt dit in?

Aangifte doen in het onderwijs

povomboAgressief gedragSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidToon nog 3 tags

Een goed aangiftebeleid maakt het schoolveiligheidsplan compleet. Het draagt bij aan de veiligheidsbeleving van medewerkers en leerlingen en zorgt dat je snel eenduidig kunt handelen op het moment dat het nodig is.

Voorleven van seksuele integriteit met het team

povoOmgaan met seksualiteit

Als je als school wilt werken aan een seksueel integer schoolklimaat, vraagt dat om het uitdragen en voorleven hiervan door het hele team. Hoe jij en je collega’s (in het bijzijn) van leerlingen handelen, heeft voor leerlingen een belangrijke voorbeeldfunctie. Waar moet je dan concreet aan denken?

Sexting en ongewenste verspreiding van beelden

povomboOmgaan met seksualiteitPestenSeksuele grensoverschrijdingSociale mediaToon nog 4 tags

Wat als er op school een naaktfoto of seksueel getint filmpje van een leerling rondgaat? Hoe voorkom je het, en wat doe je als het toch gebeurt?

Seksueel gedrag leerlingen (po)

poOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijding

Veel basisscholen worstelen met vragen over wat normaal seksueel gedrag van kinderen is en wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe voorkom je het en wat doe je als het toch gebeurt?

Klachten over sociale media (vo)

voSociale mediaVertrouwenswerk

Hoe kun je als vertrouwenspersoon in het voortgezet onderwijs handelen als er klachten zijn over ongewenst online gedrag? Dit artikel geeft tips en houvast.

Klachten over sociale media (po)

poSociale mediaVertrouwenswerk

Hoe kun je als vertrouwenspersoon in het primair onderwijs handelen als er klachten zijn over ongewenst online gedrag? Dit artikel geeft tips en houvast.

Geheimhouding in het vertrouwenswerk

povoVertrouwenswerk

Geheimhouding is een lastige kwestie in het vertrouwenswerk. Vaak wordt door klagers vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon verward met geheimhouding. Wanneer geldt geheimhoudingsplicht en wanneer niet?

Bemiddeling bij klachten

povoVertrouwenswerk

Vertrouwenspersonen krijgen vaak te maken met bemiddeling bij klachten op school. Wat verstaan we onder bemiddeling? En wie voert de bemiddeling uit?

Jaarverslag vertrouwenswerk; een voorbeeld

povoVeiligheidsbeleid

Vertrouwenspersonen in het onderwijs brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het bevoegd gezag. School & Veiligheid heeft een voorbeeld gemaakt dat je kunt downloaden. Dit word-bestand kun je vervolgens naar wens aanpassen.

Registratieformulier voor klachten

povoVertrouwenswerk

Registreren van binnengekomen klachten behoort tot de basistaak van de vertrouwenspersoon op school. Om het vertrouwenspersonen makkelijker te maken heeft School & Veiligheid een downloadbaar registratieformulier gemaakt. Dit word-bestand kun je vervolgens naar wens aanpassen.

Klachtrecht in de schoolgids; een voorbeeldparagraaf

povoPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Scholen zijn verplicht een paragraaf op te nemen in de schoolgids over de klachtenregeling. Deze voorbeeldparagraaf kunt daarvoor gebruiken en desgewenst aanpassen.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school