Adviespunt

Waar begin je als je in je team in gesprek wilt komen – en blijven – over seksuele diversiteit? Waar gaat het goed en waar is vooruitgang te boeken? De materialen van ‘Waar begin je?’ faciliteren het teamgesprek hierover.

Op iedere school zijn acties ondernomen om leerlingen respectvol te laten omgaan met seksuele diversiteit. Echter, om echt effectief te zijn is het nodig om blijvend aandacht aan het onderwerp te geven.

Achtergrond: het verhalenboekje

Wanneer komt de aandacht voor seksuele diversiteit op een school goed van de grond? De OnderwijsalliantieDe Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit bestond in 2017 uit Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers. De verhalen in het boekje werden opgetekend tijdens gesprekken die vooral plaatsvonden in het voortgezet onderwijs. Maar ook voor het po en mbo zijn de uitkomsten herkenbaar. De resultaten van de gesprekken werden vastgelegd in het rapport ‘Niet langer een keuze‘. ‘Waar begin je?’ is hiervan de verkorte publieksversie.sprak hierover met groepjes leerlingen, leraren en schoolleiders. Wat ervaren ze, wat doen ze, wat zouden ze willen als het gaat over de zorg voor seksuele diversiteit op school? Het boekje ‘Waar begin je?’ neemt de lezer mee in deze gesprekken. Hieruit ontstaan mooie inkijkjes in de praktijk. De letterlijke quotes in het boekje halen de mensen om wie het gaat dichterbij. Dat geeft begrip en is verhelderend.

 

Zes factoren die werken

Daarnaast geeft het boekje ook duiding aan de gesprekken: hoe kun je de gemaakte opmerkingen zien in een breder geheel? Vanuit de gesprekken kwamen zes elementen naar voren die stimuleren dat aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek krijgt. Dit geldt voor zowel po, vo als mbo. In het boekje worden deze zes factoren toegelicht. Daarbij geven aantrekkelijke illustraties iedere ‘bevorderende factor’ een herkenbaar gezicht.

Verhalenboekje ‘Waar begin je?’

Praktisch: de poster

De zes factoren die een veilig schoolklimaat op het gebied van seksuele diversiteit bevorderen, staan uitgewerkt op een grote A1-poster. Hang deze in de lerarenkamer en praat erover met collega’s. (Deze poster krijgt een kleine update, die in maart 2023 beschikbaar komt als fysieke poster – zie onze ‘winkel’ – en als download.)

Daarnaast is bij de poster een Handleiding ontwikkeld om teamgesprekken richting te kunnen geven. Hierin staan vragen voor het po en vo over onderdelen van de poster.

Poster ‘Waar ben je?’

Handreiking bij poster ‘Waar begin je?’

 

Extra

Wil je verder lezen of direct aan de slag na het het teamgesprek bij de Waar begin je-poster? Dan kan het extra document ‘Aan de slag na Waar begin je?’ je op weg helpen. In dit document vind je verschillende doorverwijzingen. Deze zijn verdeeld over de zes succesfactoren, maar horen vaak bij meerdere factoren thuis.

Verder na ‘Waar begin je?’

Deze uitgave van Stichting School & Veiligheid kwam tot stand in samenwerking met COC Nederland en EduDivers.

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school