Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
Toont: 162 resultaten.

Monitoring

povoVeiligheidsbeleid

Monitoring is een belangrijk element in de wet Veiligheid op school. Daarmee houdt de school zicht op de veiligheidsbeleving van leerlingen. In dit artikel vertaalt School & Veiligheid de wetgeving over monitoring naar de schoolpraktijk.

Schietpartijen op scholen

povomboCalamiteitenrampcalamiteitwapensschietpartijToon nog 5 tags

Grootschalige schietpartijen op scholen vonden tot op heden niet plaats in Nederland. Hoe klein de kans ook is, het kán een keer voorkomen. In dit artikel lees je welke (voorzorgs)maatregelen je als schoolleider en/of -bestuurder kunt nemen.

Seksueel misbruik en ontucht

povomboSeksuele grensoverschrijdingToon nog 1 tags

Wat wordt verstaan onder seksueel misbruik en ontucht? En wat kan en moet de school doen als het op school voorkomt?

Omgaan met de media bij incidenten

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

“Dat de pers voor de deur staat, heeft veel impact op collega’s en met name op leerlingen die een microfoon onder hun neus geduwd krijgen.” Bereid jezelf en de school voor op de omgang met de media als een ramp jouw school treft.

Veiligheidsbeleid: een zaak van de MR

povoVeiligheidsbeleid

Schoolveiligheidsbeleid is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de schooldirectie. In dit artikel lees je welke rol de medezeggenschapsraad kan spelen binnen het sociale veiligheidsbeleid van school.

Als een ramp de school treft

povoCalamiteiten

In de publicatie ‘Als een ramp de school treft’ lees je hoe je moet handelen bij een ramp of calamiteit. In het boek staan ook suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn. Deze vijfde, geheel herziene versie, vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.

Grooming

povoSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Ook in het onderwijs kan het voorkomen dat personeelsleden zich schuldig maken aan grooming. Dat begint vaak met onschuldige berichtjes via sociale media en leidt uiteindelijk tot seksueel contact met een leerling. Wat kan de school hiertegen doen?

Handelingskader dreiging

povomboCalamiteitenhulpdreiginghandeleninformatie delenrampToon nog 6 tags

In dit artikel lees je wie het eerste aanspreekpunt is om informatie te delen en informatie te halen, wanneer je als schoolleiding te maken krijgt met een dreiging. Het is van belang dat je over een adequaat handelingskader kunt beschikken.

Veiligheid bij buitenschoolse activiteiten (po)

poVeiligheidsbeleid

Buitenschoolse activiteiten brengen risico’s met zich mee. In dit artikel lees je wat je kunt doen om buitenschoolse activiteiten in het primair onderwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoe voorkom je ongewenst gedrag van leerlingen en begeleiders?

Veiligheid bij buitenschoolse activiteiten (vo)

voPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleid

Buitenschoolse activiteiten brengen risico’s met zich mee. In dit artikel lees je wat scholen in het voortgezet onderwijs kunnen doen om buitenschoolse activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoe voorkom je bijvoorbeeld ongewenst gedrag van leerlingen en begeleiders?

Veilig voelen op het schoolplein (po)

poPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleid

Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen op het schoolplein? In dit artikel zetten we een aantal aandachtspunten op een rij.

Wet Veiligheid op school

povoVeiligheidsbeleid

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn op basis van de wet Veiligheid op school verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Wat houdt deze wet in? Wij bieden verwijzingen naar informatie en hulpmiddelen die helpen bij het in de praktijk brengen van de verplichtingen.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school