Let op: Vanwege de voorjaarsvakantie is het Adviespunt gesloten van vrijdag 16 februari, 16.00 uur tot maandag 26 februari, 09.00 uur. In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt
Datum
Tijd 15:30 - 16:30 uur
Locatie online
Gratis
Onderwijssector po, vo, mbo
Thema Pedagogisch klimaat, Pesten
Doelgroep Schoolleiding, Vertrouwenspersoon, Leraar, Beleidsfunctionaris, Stagebegeleider

Stichting School & Veiligheid organiseert samen met dr. Jelle Sijtsema een inspirerende online lezing. Hij is hoofddocent van de Universiteit Tilburg en vertelt over de bevindingen van zijn onderzoek over het afdoen van pesten als een ‘grapje’ of ‘plagerijtje’. Waarom gebeurt dat zo makkelijk, en in hoeverre is dat eigenlijk een probleem? Iedereen praat toch wel eens het eigen gedrag goed? Dat klopt, en dat is in zekere zin ‘gezond’ voor ons zelfbeeld. Maar wanneer is het niet meer gezond?

Deze inspirerende lezing is gratis te volgen in het kader van de Week Tegen Pesten

Jelle legt in een interactieve sessie uit waarom mensen pestgedrag goedpraten, zelfs als het niet past bij de eigen normen en waarden. Aan de hand van korte spraakmakende video’s laat hij ons zien hoe je verschillende manieren van deze ‘morele ontkoppeling’ kan herkennen en daarmee pestgedrag een halt toe kan roepen. Speciaal voor de Week Tegen Pesten kun je deze interessante lezing van Jelle Sijtsema gratis volgen!

Datum : maandag 19 september 2022
Tijdstip: 15.30 uur tot 16.30 uur
Interessant voor onderwijsprofessionals uit het po, vo en mbo


 

Wie is dr. Jelle Sijtsema?

 

Jelle Sijtsema is universitair hoofddocent in de forensische en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Per 1 oktober 2022 gaat hij daarnaast aan de slag als lector ‘Kansrijke ontwikkeling van tieners’ bij de Hogeschool KPZ in Zwolle. In 2010 promoveerde hij in de sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen op een studie naar de rol van sociale relaties op de ontwikkeling van agressie. Sindsdien heeft hij veel onderzoek gedaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Daarnaast verzorgt hij verschillende colleges en lezingen op het gebied van antisociaal gedrag, sociale beïnvloedingsprocessen en de adolescentie.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.