Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
Toont: 162 resultaten.

Klokkenluidersregeling in het onderwijs

povoVeiligheidsbeleid

De wet Huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 werknemers een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een…

Wijs op schoolreis

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Excursies, werkweken en schoolreizen zijn een welkome aanvulling op leren in de klas. Om ongewenste situatie te voorkomen is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid en om maatregelen te nemen die ervoor kunnen zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt. Dit artikel biedt tips en informatie.

Staat van het Onderwijs

povomboBurgerschapsvormingVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

In de Staat van het Onderwijs brengt de Inspectie van het Onderwijs verslag uit van wat goed gaat in het onderwijs en waar de verbeterpunten liggen. Dit artikel belicht specifiek de punten die sociale veiligheid in het onderwijs raken.

Communicatie na seksueel grensoverschrijdend gedrag door een schoolmedewerker

povomboCalamiteitenSeksuele grensoverschrijdingToon nog 2 tags

Dit artikel biedt handreikingen hoe je leerlingen, ouders en personeel kunt informeren over een incident rond seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker.

Meldcode en Meldplicht

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidToon nog 3 tags

Wat is het verschil tussen de Meldcode en de Meldplicht? Wanneer geldt de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en wanneer de Meldplicht bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik in het onderwijs? Wij lichten het toe. Ook kun je onze folder downloaden met duidelijke uitleg, met een versie voor het po en een versie voor het vo/mbo.

Sanctieladder personeel

vomboAgressief gedragPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

De sanctieladder voor personeel is een hulpmiddel voor schoolleiders voor het ontwikkelen van gericht sanctiebeleid voor medewerkers.

Posters vertrouwenspersoon en aanspreekpunt pesten

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Op deze downloadbare posters kun je de foto en contactgegevens van de vertrouwenspersoon en/of aanspreekpunt pesten toevoegen. Vervolgens kun je de poster printen en in de school ophangen.

Paralleltraject klachtencommissie en politie

povoVertrouwenswerk

Een paralleltraject bij een klacht op school betekent dat je én een klacht indient bij de klachtencommissie én aangifte doet bij de politie. Wat houden deze trajecten in?

Controle op wapens, drugs en alcohol

povoVeiligheidsbeleid

Controleer je als schoolleiding op bezit en gebruik van alcohol, drugs en wapens? En zo ja: hoe? Mag je kluisjescontroles houden? Zorg voor actuele draaiboeken en protocollen.

Waar begin je? In gesprek over seksuele diversiteit

povoOmgaan met seksualiteitSeksuele diversiteitVertrouwenswerkToon nog 2 tags

Waar begin je als je aan de slag wilt met seksuele diversiteit op school, en hoe ga je ermee verder? Waar gaat het goed en waar is vooruitgang te boeken? De materialen van ‘Waar begin je?’ faciliteren het teamgesprek hierover.

Klachten, registratie en privacy

povoVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Artikel over wat de vertrouwenspersoon wel en niet mag registreren bij klachten met het oog op de privacy van de betrokkenen.

Werken met persoonsgegevens

povoVeiligheidsbeleid

Volgens de AVG is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. Wanneer mag het wel en wanneer niet?

Creëer een sociaal veilige sfeer op school