Adviespunt

Seksueel misbruik en ontucht zijn strafbare vormen van gedrag. Scholen kunnen hiermee te maken krijgen doordat bijvoorbeeld leerlingen onderling seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen of doordat personeel ontucht pleegt met leerlingen. Wat houden beide begrippen in? Wat kan en wat moet de school doen als het voorkomt?

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Bijvoorbeeld gedwongen worden iemand seksueel te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden of in een lichaamsopening binnengedrongen worden. Verkrachting en aanranding zijn vormen van seksueel misbruik en zijn strafbaar volgens het Wetboek van strafrecht.

Ontucht

Onder ontucht wordt verstaan het plegen van handelingen met een seksuele strekking in strijd met de sociaal-ethische norm. De rechter bepaalt welke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar worden gesteld op basis van ontucht. Zo is het stiekem maken van naaktfoto’s van iemand onder de douche, zonder dat diegene daar weet van had, aangemerkt als ontucht. Een leraar die foto’s van zijn ontblote en stijve geslacht aan een minderjarige leerlinge stuurde, werd daarentegen vrijgesproken van ontucht door de rechter.

Onderwijs

Regelmatig verschijnen berichten in het nieuws over medewerkers van school die worden verdacht van ontucht of daarvoor zijn veroordeeld. Scholen die te maken krijgen met ontucht plegend personeel zijn verplicht dit te melden bij de vertrouwensinspectie en aangifte te doen.

In geval van aanranding of verkrachting van een leerling door een medeleerling worden ouders ingeschakeld. Hen wordt gewezen op de mogelijkheid om aangifte te doen.

Bij een vermoeden van seksueel misbruik in de thuissituatie volgt de school de stappen van de Meldcode.

Preventie

De school kan preventieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongewenst gedrag van personeel wordt voorkomen. Denk aan:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.